سرگذشت شرکتها و تجهیزات ارائه دهنده خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی در بخش پوشش محافظ در برابر حریق

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ، متولی و تدوینگر دستور العمل های ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها بوده که در طی سالیان گذشته کارشناسان این سازمان در طی بازدید های فنی ، اجرای الزامات تدوین شده را در پروژه های ساختمانی بررسی می نمایند.

بخش خدمات پیشگیری این سازمان در تارنمای خود در قسمت خدمات پیشگیری https://125.tehran.ir/Default.aspx?tabid=750 اقدام به ارائه لستهای مختلف نموده که هدف این گزارش تمرکز بر روی دو لیست زیر است.

1- شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی

در این بخش شرکت های ارایه دهنده خدمات ایمنی مورد تایید سازمان در دسته بندی ( ایمنی در معماری ، مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر حریق ، سیستمهای کشف و اعلام حریق ، سیستمهای اطفای حریق ، سیستمهای تهویه و اگزاست فن ) دسته بندی و معرفی شده اند.

2- لیست تجهیزات

در این بخش نیز تجهیزات ايمنی مورد تایید سازمان شامل موارد ذیل معرفی شده اند.

تجهیزات اعلام حریق ، تجهیزات اطفای حریق ، تجهیزات تهویه و كنترل دود ، تجهیزات کابل های مقاوم در برابر حریق ، تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق ، تجهیزات درهای مقاوم در برابر حریق ، تجهیزات پرده های مقاوم در برابر حریق و سایر تجهیزات ايمنی.

تا قبل از شدت گرفتن تحریم های کشورهای غربی و نیاز به تحقق شعار ملی حمایت از تولیدات داخلی ، تمامی شرکت های تامین کننده تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق خود نیز مجری تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق وارداتی بودند ، لذا اسامی قید شده در لیست ارایه دهندگان خدمات ایمنی مقاوم سازی سازه های فلزی و لیست تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق کاملاً و عیناً برابر بود.

پس از قوت گرفتن تولیدات داخلیِ تجهیزات رنگ و پوشش های مقاوم حریق توسط برخی از شرکت ها و کاهش واردات این گونه کالاها ، سازمان اقدام به حذف نام تامین کنندگان خارجی و مجریان آنها گرفته و تنها نام تامین کنندگان داخلی ، همزمان به عنوان تامین کنندگان و مجریان مورد تایید ، در لیست شرکتهای ارایه دهنده خدمات قرار گرفت بنابر این تولید کنندگان میتوانند مجریان مورد تایید خود را به پروژه ها معرفی نموده و نهایتاً تولید کنندگان متضمن تمامی مسوولیتهای کیفی و اجرایی محصولات خود خواهند بود.

و بدین صورت تعدادی از تامین کنندگان و مجریان با سابقه که نمایندگان محصولات خارجی بودند ، از لیست های سازمان حذف شده و نهایتاً با عقد قرارداد های همکاری با تولید کنندگان داخلی و اخذ گواهی نامه های اجرایی قادر به ادامه فعالیت خود شدند.

گردآوری شرکت تدبیر بنای آرین ، اسفند 1399