سرگذشت شرکتها و تجهیزات ارائه دهنده خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی در بخش پوشش محافظ در برابر حریق

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ، متولی و تدوینگر دستور العمل های ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها بوده که در طی سالیان گذشته کارشناسان این سازمان در طی بازدید های فنی ، اجرای الزامات تدوین شده را در پروژه های ساختمانی بررسی می نمایند.

بخش خدمات پیشگیری این سازمان در تارنمای خود در قسمت خدمات پیشگیری اقدام به ارائه لستهای مختلف نموده که هدف این گزارش تمرکز بر روی دو لیست زیر است.

در این بخش شرکت های ارایه دهنده خدمات ایمنی مورد تایید سازمان در دسته بندی ( ایمنی در معماری ، مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر حریق ، سیستمهای کشف و اعلام حریق ، سیستمهای اطفای حریق ، سیستمهای تهویه و اگزاست فن ) دسته بندی و معرفی شده اند.

  • لیست تجهیزات

در این بخش نیز تجهیزات ايمنی مورد تایید سازمان شامل موارد ذیل معرفی شده اند.

تجهیزات اعلام حریق ، تجهیزات اطفای حریق ، تجهیزات تهویه و كنترل دود ، تجهیزات کابل های مقاوم در برابر حریق ، تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق ، تجهیزات درهای مقاوم در برابر حریق ، تجهیزات پرده های مقاوم در برابر حریق و سایر تجهیزات ايمنی.

تا قبل از شدت گرفتن تحریم های کشورهای غربی و نیاز به تحقق شعار ملی حمایت از تولیدات داخلی ، تمامی شرکت های تامین کننده تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق خود نیز مجری تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق وارداتی بودند ، لذا اسامی قید شده در لیست ارایه دهندگان خدمات ایمنی مقاوم سازی سازه های فلزی و لیست تجهیزات رنگها و پوشش های مقاوم حریق کاملاً و عیناً برابر بود.

پس از قوت گرفتن تولیدات داخلیِ تجهیزات رنگ و پوشش های مقاوم حریق توسط برخی از شرکت ها و کاهش واردات این گونه کالاها ، سازمان اقدام به حذف نام تامین کنندگان خارجی و مجریان آنها گرفته و تنها نام تامین کنندگان داخلی ، همزمان به عنوان تامین کنندگان و مجریان مورد تایید ، در لیست شرکتهای ارایه دهنده خدمات قرار گرفت بنابر این تولید کنندگان میتوانند مجریان مورد تایید خود را به پروژه ها معرفی نموده و نهایتاً تولید کنندگان متضمن تمامی مسوولیتهای کیفی و اجرایی محصولات خود خواهند بود.

و بدین صورت تعدادی از تامین کنندگان و مجریان با سابقه که نمایندگان محصولات خارجی بودند ، از لیست های سازمان حذف شده و نهایتاً با عقد قرارداد های همکاری با تولید کنندگان داخلی و اخذ گواهی نامه های اجرایی قادر به ادامه فعالیت خود شدند.

گردآوری – شرکت تدبیر بنای آرین ، اسفند 1399