سرگذشت شرکتها و تجهیزات ارائه دهنده خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی در بخش پوشش محافظ در برابر حریق

16ام فروردین, 1400|

سرگذشت شرکتها و تجهیزات ارائه دهنده خدمات ایمنی سازمان آتش نشانی در بخش پوشش محافظ در برابر حریق سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ، متولی و تدوینگر دستور العمل های ایمنی و آتش نشانی در ساختمان ها بوده که در طی سالیان گذشته کارشناسان این سازمان در طی بازدید های فنی ، اجرای الزامات تدوین شده را در پروژه های ساختمانی بررسی می نمایند. بخش خدمات پیشگیری این سازمان در تارنمای خود در قسمت خدمات پیشگیری https://125.tehran.ir/Default.aspx?tabid=750 اقدام به ارائه لستهای مختلف نموده که هدف این گزارش تمرکز بر روی دو لیست زیر است. 1- شرکت های ارائه دهنده خدمات ایمنی در این بخش شرکت های ارایه دهنده خدمات ایمنی مورد تایید سازمان در دسته بندی ( ایمنی در معماری ، مقاوم سازی سازه های فلزی در برابر حریق ، سیستمهای کشف و اعلام حریق ، سیستمهای اطفای حریق ، سیستمهای تهویه و اگزاست فن ) دسته بندی و معرفی شده اند. 2- لیست تجهیزات در این بخش نیز تجهیزات ايمنی [...]